NAMA : JAMILAH BT AHMAD

NO MATRIK : D20102045651

KUMPULAN :EL A36

e-mail : jam_ahmad70@yahoo.com

PENSYARAH : NUR SAADAH BINTI FATHIL

e-mail : nursaadah@upsi.edu.myWednesday, 9 November 2011

KESALAHAN TATABAHASA

KESALAHAN PEMBENTUKAN KATA
Antara kesalahan penggunaan kata yang kerap dikemukakan dalam peperiksaan ialah;
i. Kata ganti nama diri.
ii. Kata sendi dan kata hubung
iii. Kata kerja transitif dan tak transitif
iv. Kata adjektif
v. Kata ganti (kata ganti nama tak tentu, kata ganti penunjuk, kata ganti tempat)
vi. Penggunaan kata bilangan
vii. Penggunaan penjodoh bilangan
viii. Penggunaan kata yang tidak tepat
ix. Kesalahan penggunaan imbuhan
x. Kesalahan-kesalahan Penggunaan Kata

i. Kesalahan Penggunaan kata Ganti Diri
Bagi kesalahan kata ganti diri, kesalahan yang kerap dikemukakan ialah ketidaktepatan penggunaan kata ganti diri dalam situasi ayat.
Contoh Kesalahan:
1. Pencuri itu diberkas ketika beliau cuba mencuri wang Encik Rahman.
2. Mereka-mereka telah berkhemah di pinggir hutan itu selama tiga hari.
3. Kerbau-kerbau itu terpaksa dibunuh kerana ianya dijangkit penyakit berjangkit.

Ayat Sepatutnya:
1a. Pencuri itu ditangkap ketika dia cuba mencuri wang Encik Rahman.
2a. Mereka telah berkhemah di pinggir hutan itu selama tiga hari.
3a. Kerbau-kerbau itu terpaksa dibunuh kerana dijangkiti penyakit berjangkit.
Ulasan Ringkas:
- Kata ‘beliau’ hanya digunakan untuk orang yang dihormati sahaja.
- Kata ‘mereka’ tidak boleh digandakan kerana telah menunjukkan maksud jamak.
- Kata ‘ianya’ perlu digugurkan kerana kedua-dua kata ganti nama diri tersebut tidak boleh digabungkan. Kata ganti nama diri ‘ia’ juga tidak boleh digunakan untuk menunjukkan kata nama selain manusia.

ii. Kesalahan Penggunaan kata Bilangan
Kesalahan penggunaan kata bilangan merupakan bentuk yang paling kerap dikemukakan dan merangkumi kesemua bentuk kata bilangan.
Contoh Kesalahan:
1. Tiap pelajar perlu mendisiplinkan diri untuk menjadi warganegara yang berguna.
2. Para-para guru perlu berkorban demi masa depan pelajar dan negara.
3. Setengah negara mengenakan hukuman yang berat ke atas pengedar-pengedar dadah.

Ayat Sepatutnya:
1. Setiap (atau tiap-tiap) pelajar …….
2. Para guru (atau guru-guru) …………
3. Sesetengah negara (atau: setengah-setengah negara) ..............
Ulasan Ringkas:
- Kata ‘Setiap’ atau ‘Tiap-tiap’ tidak boleh disingkatkan sewenang-wenangnya.
- Kata ‘para’ telah menunjukkan maksud jamak dan tidak boleh digandakan untuk menunjukkan bilangan kerana bermaksud ‘rak’. Kata ‘setengah’ pula merujuk kepada maksud ‘separuh’ atau ‘satu perdua’ bahagian.

iii. Kesalahan Penggunaan Kata Kerja
Kesalahan yang kerap dikemukakan ialah tidak meletakkan imbuhan pada kata kerja atau menggugurkan awalan MeN… pada kata kerja transitif atau kesalahan meletakkan objek tepat pada kata kerja
Contoh Kesalahan:
1. Ahmad kerap jalan kaki ke sekolah.
2. Pak Osman sering nasihat anaknya supaya berbuat baik.
3. Tuan hakim telah menjatuhi hukuman penjara selama lima tahun ke atas pencuri itu.

Ayat Sepatutnya:
1. ……… berjalan kaki …..
2. ……… menasihati anaknya ……….
3. ……… menjatuhkan hukuman ….
4. atau ……… menjatuhi pencuri itu…

iv. Kesalahan Pembentukan Kata Adjektif
Sesetengah kata adjektif tidak nyata yang bersifat emotif (perasaan) dapat diperluas dengan menambahkan frasa nama selepas kata adjektif berkenaan. Sekiranya hal ini berlaku, kata adjektif berkenaan perlu menerima kata sendi nama. Kata adjektif berkenaan tidak boleh menerima akhiran ‘kan’ untuk menggantikan kata sendi nama ‘akan’. Kata adjektif berkenaan juga tidak boleh diikuti terus oleh kata nama tanpa kata sendi nama.
Contoh Kesalahan:
Saya sayangkan negara ini.
Mereka sukakan makanan yang tidak mengandungi lemak.
Saya percaya Ahmad akan datang sebentar lagi.
Ayat Sepatutnya:
Saya sayang akan negara ini.
Mereka suka akan makanan yang tidak mengandungi lemak.
saya percaya bahawa Ahmad akan datang sebentar lagi.

v. Kesalahan Penggunaan Kata Ganti
Kata ganti tak tentu merupakan kesalahan yang kerap dikemukakan dalam peperiksaan. Kata ganti tak tentu digunakan untuk menggantikan sesuatu sama ada benda (apa-apa), orang (siapa-siapa atau sesiapa), tempat (mana-mana), masa (bila-bila) dan bilangan (beberapa). Penggunaannya mesti digandakan dalam ayat-ayat penyata kerana tanpa penggandaan perkataan berkenaan akan membentuk kata ganti pertanyaan dalam ayat-ayat tanya.
Contoh Kesalahan:
Saya tidak pergi ke mana pun semasa cuti persekolahan yang lalu.
Kamu boleh datang ke rumah kami bila sahaja kamu suka.
Siapa sahaja yang melakukan kesalahan mengedarkan dadah akan dikenakan hukuman yang gantung sampai mati.
Ayat Sepatutnya:
.....pergi ke mana-mana pun .....
.....ker rumah kami bila-bila......
Sesiapa (atau sesiapa) sahaja yang .......

vi. Kesalahan Penggunaan Kata Sendi dan Kata Hubung.
Kesalahan yang sering dikesan ialah kesalahan penggunaan kata sendi dan kata hubung yang tidak tepat dengan maksud atau kehendak ayat.
Contoh Kesalahan:
1. Saya baru pulang daripada rumah nenek.
2. Kami akan menghubungi saudara daripada semasa kepada semasa.
3. Kami amat terpesona dengan keindahan pulau itu.

Ayat Sepatutnya:
1. ………pulang dari rumah………
2. ………dari semasa ke semasa …….
3. ………oleh (atau akan) keindahan ...
Ulasan ringkas:
- rumah nenek menunjukkan tempat dan mesti menerima kata sendi 'dari'.
- ‘semasa’ menunjukkkan masa dan perlu menerima kata sendi dari atau 'ke'.
- Penggunaan kata hubung ‘dengan’ menunjukkan maksud bersama. Contohnya; Dia datang dengan Ahmad.

vii. Kesalahan Penggunaan Kata yang Tidak Tepat Dengan Maksud Ayat.
Kesalahan yang kerap dikemukakan ialah penggunaan kata yang tidak tepat dalam ayat terutamanya pada kata kerja dan kata adjektif yang hampir sama maksud.
Contoh Kesalahan:
1. Dia menangis tersipu-sipu kerana sedih dengan kejadian itu.
2. Banyak kawasan pendalaman di negara ini telah dimajukan.
3. Mail selalu merengek kerana kerap dibebani tugas yang berat oleh ketuanya.

Ayat Sepatutnya:
1. ………menangis tersedu-sedu……
2. ………kawasan pedalaman………
3. ………selalu merungut kerana……
Ulasan Ringkas:
- Kata ‘tersipu-sipu’ hanya digunakan bagi maksud perasaan malu.
- Kata ‘pendalaman’ menunjukkan maksud menerangkan kata kerja mendalamkan. Maksud ayat ialah kawasan.
- Kata ‘merengek’ menunjukkan maksud meminta-minta dengan suara manja.

viii. Kesalahan Penggunaan Penjodoh Bilangan.
Kerapkali kesalahan yang dikemukakan ialah meletakkan penjodoh bilangan pada kata nama abstrak ataupun pada kata bilangan tak tentu.
Contoh Kesalahan:
1. Dia mempunyai sebuah impian untuk menjadi seorang angkasawan.
2. Semua orang pelajar dikehendaki mematuhi peraturan sekolah.
3. Kebakaran itu telah memusnahkan seluruh buah bangunan itu.

Ayat Sepatutnya:
1. ………mempunyai impian………
2. Semua pelajar ………….
3. ………memusnahkan seluruh bangunan……….
Ulasan Ringkas:
Penjodoh bilangan tidak boleh digunakan bersama kata nama abstrak dan kata bilangan tak tentu kecuali kata bilangan tak tentu ‘beberapa’.

ix. Kesalahan Penggunaan Imbuhan
Kesalahan yang kerap dikemukakan ialah penggunaan imbuhan yang tidak tepat dengan maksud ayat atau menyalahi hukum pembentukan imbuhan.
Contoh Kesalahan:
1. Ahli politik itu cuba memperluaskan pengaruhnya ke seluruh negara.
2. Malaysia telah mengalami penumbuhan ekonomi yang pesat.
3. Kami telah menemui mayat itu di bawah pokok bakau.

Ayat Sepatutnya.
1. ………memperluas pengaruhnya…..
2. ………mengalami pertumbuhan ekonomi……….
3. ………telah menemukan mayat itu…
Ulasan Ringkas:
- Kata adjektif ‘luas’ tidak boleh menerima imbuhan ‘Memper…kan’ – hanya menerima ‘MeN... kan/i’ atau ‘Memper...’
- Kata ‘penumbuhan’ terbit daripada kata kerja menumbuhkan sedangkan maksud ayat menunjukkan ber….
- Kata ‘menemui’ menunjukkan maksud bertemu atau berjumpa dengan seseorang.

Thursday, 3 November 2011

Mikro Pengajaran

Masalah Pembelajaran Di Bilik Darjah

2.1.1 Konsep adalah asbtrak dan kompleks (contoh fizik, biologi, kimia).
2.1.2 Kekangan guru untuk menyemak latihan pengukuhan dan pengayaan (contoh matematik).
2.1.3 Konsep yang tidak dapat dilakukan penyiasatan langsung kerana wujud jauh daripada  murid (contoh fenomena gunung berapi, sistem solar).
2.1.4 Murid gagal mengaplikasikan konsep yang dipelajari dalam menyelesaikan masalah.
2.1.5 Murid kurang menguasai kemahiran untuk bekerja secara kooperatif.
2.1.6 Murid perlu mengulangkaji pelajaran yang kurang difahami atau mempelajari topik yang ketinggalan dalam kelas.
2.1.7 Kekurangan kos untuk melakukan eksperimen.
2.1.8 Keperluan untuk mengakses maklumat yang tidak terdapat dalam buku teks.

Friday, 21 October 2011

AHLI KUMPULAN EL-A36

Pensyarah :  Nur Saadah Binti Fathil
E-mail       :  nursaadah@upsi.edu.my


BIL
NAMA
NOMBOR  ID
1
AMIROSYATI BINTI BASHAH
D20102045736 
2
ASMAH BINTI HARUN
D20102045643 
3
CHAN KAH LAI
D20102045746 
4
CHE RASIDAH BT. HASSAN
D20102045646 
5
CHONG LAI MEI
D20102045679 
6
CIK SUZIRA BINTI CIK HARON
D20102045670 
7
FARAH JULIANA BINTI ZAHARI
D20102045761 
8
FUZI BINTI MAT ROBI
D20102045675 
9
HARIYANTI BT BAHARUDDIN
D20102045745 
10
HASMAH BINTI ABD RAHIM
D20102045658 
11
HILALUDDIN SABRI BIN IBRAHIM
D20102045778 
12
JAMILAH BINTI MOHAMAD YAZIZ
D20102045792 
13
JAMILAH BT AHMAD
D20102045651 
14
JAMILAH BT ZULKIPLI
D20102045754 
15
JUNAINIE BINTI OMAR
D20102045640 
16
KEH LEI HUN
D20102045744 
17
KUMUTHINI A/P MUNIANDY
D20102045784 
18
LATIPAH BT ISMAIL
D20102045723 
19
LOGES A/P SOCKALINGAM
D20102045747 
20
MARINA HAJAR BINTI AHMAD
D20102045793 
21
MOHD AZMI BIN MOHD HASHIM
D20102045689 
22
NANTHAKUMAR A/L DURAISAMY
D20102045786 
23
NG POOI YEE
D20102045709 
24
NOORAZIZAWATI BT SANUSI
D20102045678 
25
NORASMA BT ABAS
D20102045765 
26
NORUL AZMAN BIN AMRI
D20102045653 
27
NUR SAADAH BINTI FATHIL
K00804 
28
PARWADI A/P GIRAVALU
D20102045668 
28
PEATRICE A/P EARTHIAM
D20102045748 
30
PREMA A/P PACHIAPAN @ ALAKUMALAI
D20102045685 
31
PUMATHI A/P PERUMAL
D20102045766 
32
RODHIAH BINTI MD NOOR
D20102045770 
33
ROSLINA BINTI KAMSIN
D20102045788 
34
ROSLINAWATI BINTI ARIFFIN
D20102045661 
35
RUSLINA BINTI ASMUNI
D20102045724 
36
S.KHALIMATUS SA'DIYAH BT M. BAJURI
D20102045636 
37
SARAH BINTI SOFIAN BORDIE
D20102045710 
38
SHARIFAH SALWANI BINTI SAYED ABDUL RANI
D20102045769 
39
SITI MAZLINA BINTI OTHMAN
D20102045802 
40
WONG LEE FAH
D20102045682