NAMA : JAMILAH BT AHMAD

NO MATRIK : D20102045651

KUMPULAN :EL A36

e-mail : jam_ahmad70@yahoo.com

PENSYARAH : NUR SAADAH BINTI FATHIL

e-mail : nursaadah@upsi.edu.myThursday, 3 November 2011

Masalah Pembelajaran Di Bilik Darjah

2.1.1 Konsep adalah asbtrak dan kompleks (contoh fizik, biologi, kimia).
2.1.2 Kekangan guru untuk menyemak latihan pengukuhan dan pengayaan (contoh matematik).
2.1.3 Konsep yang tidak dapat dilakukan penyiasatan langsung kerana wujud jauh daripada  murid (contoh fenomena gunung berapi, sistem solar).
2.1.4 Murid gagal mengaplikasikan konsep yang dipelajari dalam menyelesaikan masalah.
2.1.5 Murid kurang menguasai kemahiran untuk bekerja secara kooperatif.
2.1.6 Murid perlu mengulangkaji pelajaran yang kurang difahami atau mempelajari topik yang ketinggalan dalam kelas.
2.1.7 Kekurangan kos untuk melakukan eksperimen.
2.1.8 Keperluan untuk mengakses maklumat yang tidak terdapat dalam buku teks.

No comments:

Post a Comment